Jump to content (skip navigation)
 
 

Flet prosty (od 6. r.ż.)

Flet prosty (od 6. r.ż.)

„Flet prosty” to program grupowej nauki gry na flecie prostym dla osób od 6. roku życia.

Głównym celem kursu jest:

Kto może brać udział?
Dzieci od 6.r.ż., młodzież i dorośli

Czas trwania lekcji:
55 minut

Liczebność grupy:
3-6 uczestników

 
Początek strony